Skladby

Obvodová stěna difúzně uzavřená

- Akrylátová omítka tl. 1,5 mm
- Penetrační nátěr
- Armovací tkanina s tmelem
- Fasádní polystyren tl. 80 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm
- Dřevěná konstrukce z KVH hranolů 160/60
- Minerální tepelná izolace tl. 160 mm
- Parozábrana
- Rošt pro předsazenou stěnu z latí 40/60 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, povrchová úprava Q2
- Malba včetně penetrace

Obvodová stěna difúzně otevřená

- Silikátová omítka tl. 1,5 mm
- Penetrační nátěr
- Armovací tkanina s tmelem
- Dřevovláknitá deska tl. 80 mm
- Dřevěná konstrukce z KVH hranolů 160/60
- Minerální tepelná izolace tl. 160 mm
- Konstrukční deska OSB 18 mm s přelepenými spoji
- Rošt pro předsazenou stěnu z latí 40/60 mm s vloženou minerální izolací tl. 40 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, povrchová úprava Q2
- Malba včetně penetrace

Vnitřní příčka

- Malba včetně penetrace
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, povrchová úprava Q2
- Dřevěná konstrukce z KVH hranolů 100/40
- Minerální akustická izolace tl. 100 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, povrchová úprava Q2
- Malba včetně penetrace

Podlahové konstrukce

- Nášlapná vrstva podlahy (plovoucí podlaha, dlažba,vinyl, koberec)
- Cementový potěr s podlahovým vytápěním tl. 70 mm
- Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 Z – 100 mm
- Vyrovnávací podsyp z Fermacell granulátu tl. 10-20 mm
- Izolace proti zemní vlhkosti a radonu z modifikovaného asfaltového pásu tl. 150 mm
- Podkladní konstrukce ze štěrkodrti

Podhled

- OSB deska 22 mm (jen mezi půdními schody a střešním výlezem)
- Minerální izolace mezi střešními vazníky 160 mm
- Minerální izolace pod střešními vazníky 100 mm
- Parozábrana
- Sádrokarton tl. 12,5 mm

Střecha

- Betonová krytina KM BETA Elegant
- Latě 40/60 mm
- Kontralatě 40/60 mm
- Difúzní folie
- Horní pás střešního vazníku