O dřevostavbách

Dřevostavby jsou v poslední době stále více oblíbené a to především pro rychlost výstavby, pro jejich nízkou energetickou náročnost, zdravé a ekologické bydlení. Díky dřevostavbě také získáte v průměru až o deset procent větší obytný prostor při stejné zastavěné ploše a to díky malé tloušťce obvodových stěn. U běžného domu tím získáme další obytnou místnost o velikosti cca 8 m2.

Dřevostavby provádíme klasickou sloupkovou metodou „two by four“ s montáží přímo na stavbě. Nejprve je vytvořen vlastní skelet domu z KVH hranolů a následně jsou pak prováděny vlastní skladby stěn, stropů a střechy.

Používáme výhradně certifikované materiály a naši pracovníci jsou pravidelně školeni pro montáž jednotlivých materiálů. Snažíme se vždy pro Vás vybrat ten nejoptimálnější poměr cena/kvalita.

Z hlediska druhu skladby rozeznáváme dva druhy konstrukcí dřevostaveb:

Difúzně uzavřená, kdy směrem od interiéru je umístěna parozábrana která zamezuje průniku vodních par a jejich následné kondenzaci v konstrukci. Tato skladba je náročná především na dokonalé utěsnění všech postupů a přelepení spojů parozábrany. Aby bylo prostupů co nejméně, máme v naší skladbě předstěnu, kde jsou vedeny veškeré instalace, tak abychom tato rizika eliminovali.

Difúzně otevřená, kdy vnitřní konstrukční OSB deska s přelepenými spoji páskou slouží jako parozábrana. Směrem ven jsou použity materiály se stejným nebo nižším difúzním odporem. Při průniku vodních par z interiéru do konstrukce dojde k jejich odvětrání směrem do exteriéru. V poslední době se tato skladba i přes její vyšší cenu se těší čím dál větší oblibě.