Domy do milionu

V poslední době se velmi často objevují reklamy na domy do milionu. Většina takových reklam je pouze reklamní trik a po podrobnějším prozkoumání zjistíte, že se konečná cena domu vyšplhá mnohem výš.

Proto jsem pro Vás připravili skutečně domek do 1 milionu. V ceně je zahrnuta cena projektu, osazení domu na pozemek, cena domu na klíč, včetně základové desky i DPH.

Jedná se o dřevostavbu s difuzně uzavřenou konstrukcí. Při výstavbě je využíván two-by-four systém. Velikost rodinného domku je v základním modulu 2+kk za 992 500 Kč. Na výběr máte tři typy střechy a to sedlovou, pultovou či plochou. Pokud se Vám rodina rozroste a začne Vám být rodinný dům malý, není potřeba ho prodávat a začít nanovo. Domek je možné snadno rozšířit na 3+kk. Za přístavbu domu pak zaplatíte 299 000 Kč.

Domy do milionu mají svůj standard s ohledem na tento typ domu a ekonomickou výhodnost výstavby domu. Z tohoto důvodu jsou domy navrženy jako ekonomicky úsporné.

Skladby konstrukcí „Domu do milionu“

Obvodovástěna difúzně uzavřená

- Akrylátová omítka tl. 1,5 mm
- Penetrační nátěr
- Armovací tkanina s tmelem
- Fasádní polystyren tl. 100 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm
- Dřevěná konstrukce z KVH hranolů 120/60
- Minerální tepelná izolace tl. 120 mm
- Parozábrana
- Rošt pro předsazenou stěnu z latí 40/60 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, kvalita povrchu Q2
- Malba včetně penetrace

Vnitřní příčka

- Malba včetně penetrace
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, kvalita povrchu Q2
- Dřevěná konstrukce z KVH hranolů 100/40
- Minerální akustická izolace tl. 100 mm
- Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 12,5 mm, kvalita povrchu Q2
- Malba včetně penetrace

Podlahové konstrukce

- Nášlapná vrstva podlahy (plovoucí podlaha, dlažba, koberec)
- Cementový potěr tl. 50 mm
- Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 Z – 100 mm
- Vyrovnávací podsyp z Fermacell granulátu tl. 10-20 mm
- Izolace proti zemní vlhkosti a radonu z modifikovaného asfaltového pásu
- Betonová mazanina s kari sítí 6x150x150 tl. 150 mm
- Podkladní konstrukce ze štěrkodrti

Podhled

- Minerální izolace mezi střešními vazníky 200 mm
- Minerální izolace pod střešními vazníky 100 mm
- Parozábrana
- Sádrokarton tl. 12,5 mm

Střecha

- Betonová krytina KM BETA Elegant
- Latě 40/60 mm
- Kontralatě 40/60 mm
- Difúzní folie
- Horní pás střešního vazníku

„Milionový standard“

Zemní práce

Zemní práce zahrnují sejmutí ornice a výkopy rýh pro základové pasy v zemině do 3 třídy těžitelnost. Ornice a výkopek je ponechán na staveništi. Sklon pozemku do 1%.

Spodní stavba

Základové pasy jsou uvažovány z prostého betonu šířky do 40 cm, horní část základové pasu je vyzděna ze šalovacích tvárnic do tl. 300 mm. Hloubka založení je uvažována 100 cm. Před betonáží je do základových rýh vložen zemnící pásek FeZn 30/4. Prostor mezi základy je zasypán zeminou z výkopu rýh a na tomto podloží je proveden násyp ze štěrkodrti frakce 16-32 mm tl. do 200 mm. Na takto připraveném podloží je provedena základová deska z betonu C 20/25 tl. do 15 mm vyztužená sítí KARI 6/100/100.

Hydroizolace

Hydroizolace je provedena z modifikovaných asfaltových pásů na předem penetrovaný podklad asfaltovým lakem.

Tepelná izolace spodní stavby

Základové pasy a deska jsou zatepleny deskami z pěnového polystyrenu s uzavřenou strukturou PERIMETR tl. 60 mm se sítí, tmelem a povrchovou úpravou akrylátovou omítkou MARMOLIT střední zrnitosti nanesenou na předem penetrovaný podklad.

Vytápění

Vytápěné je řešeno elektrickými přímotopy.

Ohřev TUV

Pro ohřev TUV je dům vybaven elektrickým zásobníkovým ohřívačem OKCE Dražice 125 l

Rozvody ZTI

Vnitřní rozvody vody jsou provedeny z PPR potrubí, část od hlavního uzavíracího ventilu v domě do vzdálenosti 1 m od hrany domu z PE potrubí. Vnitřní rozvody kanalizace jsou z plastového potrubí HT, potrubí uložené pod základovou deskou do vzdálenosti 1 m od hrany domu je z potrubí KG. Dešťové svody jsou svedeny na terén.

Venkovní rozvody – přípojky nejsou součástí standardní dodávky, ale je možno je realizovat na základě námi vyhotoveného rozpočtu.

Zařizovací předměty ZTI

- sprchová vanička půlkruhová + zástěna
- WC kombi JIKA Lyra
- Umyvadlo JIKA Lyra
- Umyvadlová baterie JIKA Lyra
- Sprchová baterie JIKA Lyra

Elektroinstalace

Veškeré rozvody elektro jsou provedeny z měděných vodičů ukončených v rozvaděči 36 modulů. Pro přípojku je provedena skrz betonovou desku plastová chránička. Standardní provedení vypínačů a zásuvek je od firmy ABB – Tango bílé nebo Legrand – Valena bílá. V obývacím pokoji je umístěna anténní zásuvka a proveden rozvod.

Anténa není součástí standardní dodávky, ale je jí možno provést za příplatek stejně jako tak datové rozvody a elektronický zabezpečovací systém.

Standardní vybavení místností

Obývací pokoj
- 4x zásuvka 230V
- 2x přepínač
- 1x vývod s objímkou a žárovkou 40W
- 1x TV zásuvka

Pokoje
3x zásuvka 230V
1x vypínač
1x vývod s objímkou a žárovkou 40W
1x TV zásuvka

Kuchyně
4x zásuvka 230V
2x přepínač
1x vývod s objímkou a žárovkou 40W
1x vývod pro připojení varné desky a trouby
1x vývod pro připojení digestoře

Koupelna
2x zásuvka 230V
1x vypínač
1x vývod s objímkou a žárovkou 40W

Zádveří
2x zásuvka 230V
2x přepínač
1x vývod s objímkou a žárovkou 40W

Venkovní prostory
1x zásuvka 230V
1x vypínač
1x vývod s objímkou a žárovkou 40W

Vzduchotechnika

WC a koupelna odvětrána přímo oknem+ malým ventilátorem s vlastním spínačem. Digestoř je řešena jako cirkulační, není však součástí dodávky domu.

Výplně otvorů

Interiérové dveře - Dveře jsou od výrobce SANDE typ Lagos plné, povrch CPL včetně obložkové zárubně typ R ostré ostění. Případné prosklení nebo záměna za jiný typ dle ceníku výrobce. Kování dveří ve standardu je SAN 13 (rovné) případná záměna dle ceníku SANDE.

Venkovní dveře - Ve standardu jsou plastové v ceně do 20 000,- Kč s výplní od firmy VP trend nebo BauPartner. Aktuální nabídka bude vždy upřesněna.

Okna - plastová profilu GEALAN S 8000, barvy bílé s izolačním dvojsklem, bez mřížek. U= 1,2 W/m2K. Za příplatek je možno dodat i okna s vnitřním a vnějším dekorem (folie). Vnitřní parapety jsou plastové bílé.

Palubkové podbití okapních a štítových říms

Palubkové podbití je provedeno ze smrkových palubek tl. 15 mm včetně povrchové úpravy nanoolejem Flüger.

Klempířské konstrukce a okapní systém

Okapní systém je značky NIAGARA od výrobce SATJAM v různém barevném provedení s trojnásobnou povrchovou úpravou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z polakovaného plechu v různých barvách RAL.

Nášlapné vrstvy podlah

Nášlapné vrstvy jsou ve standardním provedení z laminátových podlah nebo dlažby. Cena dlažby je do 300 Kč/m2, cena laminátové podlahy do 360 Kč/m2

Obklady

Obklady jsou provedeny do výše zárubní cca 2,1 m. Provedení obkladů je uvažováno bez listel, bombát a mozaiky a jiných doplňků. Cena obkladu je 300 Kč/m2.Společnost PROFESTA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit standardní vybavení zde uvedené.